Platus
Site Ýçinde
 
Bize Ulaþýn
Platus'u tanýmak, doðrudan bilgi almak için bizimle iletiþime geçin

Müþteri Hizmetleri

Güvenli Giriþ
Kullanýcý Adý 
Þifre 

 
Platus'tan Haberler
Aktiviteler artık fotoğraflanabiliyor!
Platus Bilişim Teknolojileri A.Ş. bir süredir Merchandising Kurumsal İş Çözümü’yle kurumlara tüketiciye ulaştıkları noktalar ile ilgili bilgi akışını sağlıyor, satışa yönelik etkinlik organizasyonları...


Patus offline veri iletişiminde yaptığı AR-GE çalışmalarının ile sınırları zorluyor...
Platus offline çalışmaların herzaman daha gerekli olduğunun bilincinde hareket ederek ve online uygulamalardaki sorunları göz çnünde bulundurmuş, bu alanda AR-GE çalışmalarını tamamlayarak şirketlerin...


Platus saha operasyonlarında kullanılan uygulama ve teknolojilerde ihtiyacınız olan ürünleri hizmetinize sundu...
Platus özellikle çok sayıda saha personelinin çalıştığı ve tüm Türkiye de uygulanan saha operasyonlarında ortaya çıkan lojistik, verimlilik ve maliyet sorunlarını ortadan kaldırmak için 2 yeni ürününü...


Platus teknolojide AR-GE çalışmalarından birinci önceliğe Pazarlamayı koydu.
Platus geliştirdği teknolojilerde herzaman yenilikleri ve hem güncel olan hem de operasyon maliyetlerini düşüren AR-GE çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek pazarlama konusunda ilave yaklaşımlar y...


Platus “İletişim Çözümleri Platformu” kurucu üyesi olarak Kurumsal İş Süreçlerinde konsolide ve eksiksiz çözümleri sizlere sunuyor.
...


 
 
o
 
 
Platus'u Tanýyýn
Ýlkelerimizle Ürettiðimiz Deðerlerle
Vizyonumuz
Misyonumuz
Temel Deðerlerimiz
Ýnsan Kaynaklarý Anlayýþýmýz
Kurumsal Ýþ Çözümlerimiz
Yazýlým Ürünlerimiz
Ar-Ge Çalýþmalarýmýz
Servis ve Hizmetlerimiz
Bilgilerinizi ÇÖP'e Atmayýn

Platus pazarlama konusunda sahip olduðu bilgi birikimini siz müþterilerine aktarabilmek ve saðladýðý çözümler ile teknolojinin tüm olanaklarýný sizlere sunmaktadýr.
Müþterilerinize yönelik olarak yapmýþ olduðunuz pazarlama çalýþmalarýnýn ölçümlenebilmesi için çözümlere ve ...

Kurumsal Çözümler

Satýþ
Kurumsal ürün satýþý ve daðýtýmý daðýtýmý çözümü ile tanýþýn. 
-Online-Offline Çalýþma Desteði
-Dizüsütü-El Bilgisayarý-Tablet-Telefon Uyumu
-Çoklu Dil Desteði, Bölgesel Uyum
-Veri Transfer Performansý
ve diðer özellikleri hakkýnda bilgi almak için, Satýþ'a gözatýn.


Platus Kurumsal Çözümleri hakkýnda bilgi alýn.

Yazýlým Ürünleri

Saha Gözlem 
Kurumsal çözümler için hazýrlanmýþ bir sistem aracý ile tanýþýn. Ýçeriði hakkýnda bilgi almak için, Saha Gözlem'e gözatýn.

Platus Ürünleri hakkýnda bilgi alýn.
- Uzaktan Kurulum
- Senkronizasyon
- Kurumsal Mesaj
- Kýsýtlayýcý
...